Chương trình “Vui Học Tiếng Hoa” lần thứ III

Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng thượng Minh hạ Cảnh – Thành viên Hội Đồng Chứng Minh, Chứng Minh BTS GHPGVN TP.HCM, Giám Đốc Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang, Viện chủ Tu Viện Huệ Quang, Trung Tâm DTHN HQ, ngày 02/06/2018, tại Tu Viện Huệ Quang số 116, Hòa Bình, Hòa Thạnh, TP.HCM đã chính thức diễn ra lễ khai giảng Chương trình ngoại khóa mùa hè 2018 “Vui Học tiếng Hoa” lần thứ III, với chủ đề “ Học làm mới mình - Hành trang cho ngày mai”

Văn phòng học vụ

Khai giảng chương trình ngoại khóa mùa hè "Vui Học Tiếng Hoa" lần III

Ngày: 28/03/2018 | 06:15 AM
Chương trình Ngoại khóa "Vui học tiếng Hoa" lần thứ III sẽ được tổ chức tại Tu Viện Huệ Quang, Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang vào tháng 06 năm 2018

Thư viện hình ảnh

Thăm ngôi làng cổ mang tên "Hoành thôn" (宏村)

Ngày: 16/09/2017 | 10:15 PM
Ghé thăm ngôi làng cổ mang tên "Hoành thôn" (Hongcūn) ở huyện Y, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy (Trung Quốc).