Một số trường hợp chữ Hán phát âm sai

Trong tiếng Hán Việt thông thường, chúng ta thấy khá phổ biến một số trường hợp dị biệt, không thống nhất nhau về âm đọc, hoặc có tính bất thường trong cách phát âm (sẽ nói rõ hơn ở đoạn sau). Nguyên nhân có thể là do những người Việt đầu tiên khi gặp những chữ Hán thuộc loại này, nhất là những chữ đối với họ thời đó là mới, đã phát âm không theo một tiêu chuẩn nhất định nào (như phương pháp phiên thiết chẳng hạn), mà phần nhiều chỉ dựa vào các yếu tố hài thanh (bộ phận chỉ âm) trong chữ muốn đọc rồi đọc theo một hoặc nhiều chữ đã biết trước đó mà có yếu tố hài thanh tương tự.

Văn phòng học vụ

Lịch học kỳ I (niên học 2017 - 2018) Lớp dịch Thuật Hán Nôm hệ dài hạn 4 năm

Ngày: 17/10/2017 | 09:19 AM
Lịch học kỳ I (Niên học 2017 - 2018) Lớp dịch Thuật Hán Nôm hệ dài hạn 4 năm sẽ kéo dài 14 tuần. Thời gian thi học kỳ I dự kiến bắt đầu vào ngày 08/01/2018.

Thư viện hình ảnh

Thăm ngôi làng cổ mang tên "Hoành thôn" (宏村)

Ngày: 16/09/2017 | 10:15 PM
Ghé thăm ngôi làng cổ mang tên "Hoành thôn" (Hongcūn) ở huyện Y, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy (Trung Quốc).