HT.Thích Nhật Quang: Khuyến tu

"Mạng mạch Phật pháp nằm trong tay Tăng Ni, hãy dõng mãnh tiến lên. Tiến lên bằng con đường tự lợi lợi tha, bằng công phu hành trì tự thân, ngôn hạnh tương ưng."

Tin tức phật sự

Tưởng niệm Trưởng lão Hoà thượng Thích Huệ Hưng

Ngày: 28/02/2020 | 07:30 AM
Sáng nay, tại Tu viện Huệ Quang (116 Hòa Bình, Hòa Thạnh, Tân Phú) đã diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 30 ngày viên tịch của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Hưng.

Văn phòng học vụ

Thư viện hình ảnh

Chùm ảnh Phật Học Viện Chiết Giang, Trung Quốc

Ngày: 22/11/2019 | 07:06 AM
Học viện Phật giáo Chiết Giang được thành lập vào ngày 17/5/2014. Trụ sở chính tại thị trấn Khê Khẩu, huyện Phụng Hóa, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang.