Thư mời : Ra mắt sách “Đường vào luận lý”

Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang trân trọng kính mời chư tôn đức, quý thiện hữu tri thức, Quý học viên đang theo học tại Trung Tâm Dịch Thuật Hán nôm Huệ Quang tham dự buổi ra mắt sách “Đường vào Luận lý”, Dịch chú trực tiếp từ sách NYĀYAPRAVEŚA Phạn ngữ của Gs Lê Tự Hỷ

Văn phòng học vụ

Khai giảng chương trình ngoại khóa mùa hè "Vui Học Tiếng Hoa" lần III

Ngày: 28/03/2018 | 06:15 AM
Chương trình Ngoại khóa "Vui học tiếng Hoa" lần thứ III sẽ được tổ chức tại Tu Viện Huệ Quang, Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang vào tháng 06 năm 2018

Thư viện hình ảnh

Thăm ngôi làng cổ mang tên "Hoành thôn" (宏村)

Ngày: 16/09/2017 | 10:15 PM
Ghé thăm ngôi làng cổ mang tên "Hoành thôn" (Hongcūn) ở huyện Y, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy (Trung Quốc).