Banner slideshow1

TIN PHẬT SỰ

Hòa thượng Thích Minh Cảnh, bậc thầy khả kính

Hòa thượng Thích Minh Cảnh, bậc thầy khả kính

19/10/2018

Than ôi ! Trông lên Huệ Quang : mây ám, sao mờ, hoa tàn, trăng khuyết Ngoảnh nhìn trượng thất : Sách xếp, màn không, đèn tàn, bóng khuất.