Nghiên cứu

Tin nhân quả

12/12/2017 | 01:20 AM Các nhà hoạt động chính trị, nhà hoạt động xã hội nào, nếu không tiếp nhận được luật nhân quả thì tư tưởng, tư duy của họ trở nên bảo thủ và nguy hiểm.

Làm thế nào có thể an lạc và cân bằng tâm lý trong công việc!?

25/11/2017 | 09:22 AM Vội vã từ bỏ công việc, sau đó lại tự hỏi những khổ não phiền muộn trước đây là do đâu mà có, có lẽ các bạn sẽ chỉ thấy hối hận tột cùng. Bỏ việc ...

Muội ư cổ giả hà dĩ minh kim – Lời giới thiểu về tủ sách cổ ...

21/09/2017 | 11:54 AM Năm Kỷ Dậu (1789), một Ban dịch thuật được hoàng đế Quang Trung cho thành lập do La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đứng đầu, nhằm dịch Nôm các tác phẩm Hán văn của tiền nhân. ...