Nghiên cứu

Hỏi & đáp : Thầy thế độ & đệ tử

13/11/2018 | 04:20 PM Hỏi : Trong quá trình khảo sát, kết quả nghiên cứu năm 2011 của đề tài “Tính thích ứng của Tăng Ni sinh trong đời sống tu hành ở đô thị” cho thấy, sự kết nối ...

Tản mạn về Văn hóa

01/08/2018 | 09:33 AM Người ta hiểu văn hóa nghĩa là tình trạng bất động; giữ gìn văn hóa tức là giữ một cách cứng ngắc không hề dám đụng tới vì sợ nó biến đổi. Nhưng họ có biết ...

Khi cơn giận nổi lên !

31/03/2018 | 05:55 AM Câu hỏi đặt ra là, cơn giận đữ do đâu mà có? Chắc chắn là có một người mà hành động và lời nói của họ khiến các bạn không thể nhẫn nhịn được. Vậy thì ...

Tin nhân quả

12/12/2017 | 01:20 AM Các nhà hoạt động chính trị, nhà hoạt động xã hội nào, nếu không tiếp nhận được luật nhân quả thì tư tưởng, tư duy của họ trở nên bảo thủ và nguy hiểm.

Làm thế nào có thể an lạc và cân bằng tâm lý trong công việc!?

25/11/2017 | 09:22 AM Vội vã từ bỏ công việc, sau đó lại tự hỏi những khổ não phiền muộn trước đây là do đâu mà có, có lẽ các bạn sẽ chỉ thấy hối hận tột cùng. Bỏ việc ...

Muội ư cổ giả hà dĩ minh kim – Lời giới thiểu về tủ sách cổ ...

21/09/2017 | 11:54 AM Năm Kỷ Dậu (1789), một Ban dịch thuật được hoàng đế Quang Trung cho thành lập do La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đứng đầu, nhằm dịch Nôm các tác phẩm Hán văn của tiền nhân. ...