Ngày đăng 12/12/2017 | 01:27 AM 

Lịch thi học kỳ I (niên học 2017 - 2018)

(TVHQ) Căn cứ quy chế, chương trình đào tạo của Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang theo tinh thần phiên họp ngày 13 tháng 11 năm 2017, Ban chủ nhiệm kính thông báo đến Tăng Ni Học Viên về thời gian thi học kỳ I (Niên học 2017 – 2018)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
Trung Tâm  Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang
Số 116, Hòa Bình, phường Hòa Thạnh Q.Tân Phú - TP.HCM
ĐT: (08) 668 11022 - Email : ttdthannomhuequang@gmail.com  
Website:  www.tuvienhuequang.org

Thành phố HCM, ngày 25  tháng 11 năm 2017 
THÔNG BÁO
LỊCH THI HỌC KỲ I (Niên học 2017 – 2018)
Tăng ni học viên năm thứ I, II,IV& Nâng cao (Hệ đào tạo dài hạn)           Kính gửi :  TĂNG NI HỌC VIÊN LỚP DỊCH THUẬT HÁN NÔM HQ (Lớp năm I, II , IV& Nâng cao)

 
 
Căn cứ quy chế, chương trình đào tạo của Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang theo tinh thần phiên họp ngày 13 tháng 11 năm 2017, Ban chủ nhiệm kính thông báo đến Tăng Ni Học Viên về thời gian thi học kỳ I (Niên học 2017 – 2018) được ấn định như sau: 

Thi học kỳ bắt đầu từ ngày ngày 05.01.2018 đến ngày 11.01.2018 (Nhằm ngày 19.11.ÂL - 25.11.ÂL)

Tăng Ni học viên có theo dõi và cập nhật lịch thi tại Văn Phòng Học Vụ Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang, hoặc trên trang nhà:  www.tuvienhuequang.org

Chúc quý vị thân tâm thường lạc.
       
TM. BAN CHỦ NHIỆM
Giám đốc TT DTHN HQ
            (Đã ký)


  HT. THÍCH MINH CẢNH

Admin
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0