Ngày đăng 12/12/2017 | 01:30 AM 

Chương trình dã ngoại (Niên học 2017 – 2018)

(TVHQ) Căn cứ theo tinh thần phiên họp ngày 13 tháng 11 năm 2017; Căn cứ vào tình hình học tập thực tế của Tăng Ni Học viên, Ban chủ nhiệm thống nhất tổ chức CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA (Niên học 2017 – 2018)

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
Trung Tâm  Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang
Số 116, Hòa Bình, phường Hòa Thạnh Q.Tân Phú - TP.HCM
ĐT: (08) 668 11022 - Email : ttdthannomhuequang@gmail.com  
Website:  www.tuvienhuequang.org

Thành phố HCM, ngày 25  tháng 11 năm 2017 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA (Niên học 2017 – 2018)
Tăng ni học viên năm thứ I, II,IV& Nâng cao (Hệ đào tạo dài hạn)           Kính gửi : - QUÝ GIÁO THỌ SƯ LỚP DỊCH THUẬT HÁN NÔM HQ
                          - TĂNG NI SINH HỌC VIÊN LỚP DỊCH THUẬT HN HQ
 
 
Căn cứ theo tinh thần phiên họp ngày 13 tháng 11 năm 2017; Căn cứ vào tình hình học tập thực tế của Tăng Ni Học viên, Ban chủ nhiệm thống nhất tổ chức CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA (Niên học 2017 – 2018) : 

Thời gian :  từ thứ SÁU (12/01/2018) đến thứ BẢY (13/01/2018) (Nhằm ngày 26.11.ÂL - 27.11.ÂL)

Địa điểm : CHÂU ĐỐC, SA ĐÉC, CAO LÃNH


Quý giáo thọ sư, quý Tăng Ni Học viên tham gia xin hoan hỷ gửi danh sách về Văn phòng học vụ kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/12/2017 (nhằm ngày 08/11/ÂL).

Kính tường.
       
TM. BAN CHỦ NHIỆM
Giám đốc TT DTHN HQ
            (Đã ký)


  HT. THÍCH MINH CẢNHAdmin
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0