Ngày đăng 12/03/2017 | 10:19 PM 

Tìm thấy bản dịch cổ của Kinh phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt cổ tại Lào Cai

(TVHQ) Ngày 15/2/2017, một nhóm các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm thấy bản dịch cổ của Kinh phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt cổ tại Lào Cai
Ngày 15/2/2017, một nhóm các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm thấy bản dịch cổ của Kinh phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt cổ tại Lào Cai
Admin
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0