Ngày đăng 24/01/2018 | 03:55 PM 

Bảng phân bố thời gian học kỳ II Lớp dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang ((hệ đào tạo 4 năm, niên học 2017 - 2018)

(TVHQ) Lịch học kỳ II (Niên học 2017 - 2018) Lớp dịch Thuật Hán Nôm hệ dài hạn 4 năm sẽ kéo dài 14 tuần. Thời gian thi học kỳ I dự kiến bắt đầu vào ngày 15/01/2018 - 24/05/2018

Admin
Lượt xem: 0  |  Chia sẻ: 0