Ngày đăng 24/01/2018 | 03:50 PM 

Lịch khai giảng học kỳ II (niên học 2016 – 2017) & thời gian nghỉ tết nguyên đán của lớp Dịch Thuật Hán Nôm (hệ đào tạo dài hạn)

(TVHQ) Kính thông báo đến Chư giáo thọ sư, Tăng ni học viên về lịch khai giảng học kỳ II (niên học 2016 – 2017) & thời gian nghỉ tết nguyên đán của lớp Dịch Thuật Hán Nôm (hệ đào tạo dài hạn) niên học 2017 - 2018.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

Trung Tâm  Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang

Số 116, Hòa Bình, phường Hòa Thạnh Q.Tân Phú - TP.HCM

ĐT: (08) 668 11022 - Email : ttdthannomhuequang@gmail.com 

Web:  www.tuvienhuequang.org

 

Thành phố HCM, ngày 15  tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

(Lịch học kỳ II (2016 – 2018) & Nghỉ tết Nguyên đán 2018 )

HỆ ĐÀO TẠO DÀI HẠN LỚP DỊCH THUẬT HÁN NÔM

 

 

              Kính gửi :  - Quý Giáo thọ sư Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang

                                - Quý Tăng ni, Học viên lớp Dịch Thuật Hán Nôm   (Lớp năm Thứ I; II , IV & Nâng cao)

 

Căn cứ quy chế, chương trình đào tạo của Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang theo tinh thần phiên họp ngày 27 tháng 08 năm 2017; Ban chủ nhiệm kính thông báo đến Chư giáo thọ sư, Tăng ni học viên về lịch học kỳ II (niên học 2016 – 2017) & thời gian nghỉ  tết nguyên đán được sắp xếp như sau:

 

THỜI GIAN

HỌC KỲ II ( kéo dài 14 tuần)

- Từ ngày 15.01.2018

    (Nhằm ngày 29/11/ÂL)

Khai giảng Học kỳ II

 

- Từ ngày 04.02.2018

    (Nhằm ngày 19/12/ÂL)

Lễ tất niên 2017 & nghỉ tết Nguyên đán 2018

- Ngày 05 tháng 03 năm 2018

(Nhằm ngày 18/01/ÂL)

Học lại

 

- Từ ngày 16.05 - 21.05.2018

(Nhằm ngày 02.04/ÂL - 07.04/ÂL)

Kết thúc & Thi học kỳ II (Lớp năm Thứ I; II , IV , Nâng cao, Dự bị )

 

Kính mong Quý giáo thọ sư, quý vị Tăng Ni Học viên hoan hỷ thực hiện đúng với tinh thần thông báo trên.

 

Chúc quý vị thân tâm thường lạc.

 

      

TM. BAN CHỦ NHIỆM

Giám đốc TT DTHN HQ

 

  (Đã ký)

 

HT. THÍCH MINH CẢNH

Admin
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0