Ngày đăng 24/04/2018 | 03:35 PM 

Thông báo nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/04 & 01/05)

(TVHQ) Thực hiện theo quy chế đào tạo, liên quan đến các ngày lễ lớn trong năm, Ban Chủ Nhiệm thông báo đến Chư Giáo Thọ Sư, Tăng Ni, Học Viên các lớp ban ngày và buổi tối về thời gian nghỉ lễ như sau:


-        Ngày 25/ 04/ 2018 ( nhằm ngày ngày 10/03/ ÂL), nghỉ lễ Hùng Vương (1 ngày).

-        Từ ngày 30/04 - 01/05/ 2018 ( nhằm ngày 15-16/03/ ÂL), nghỉ lễ 30/04 & Quốc Tế Lao Động (2 ngày).

Rất mong Chư Giáo Thọ Sư, Tăng Ni, Học thực hiện đúng với tinh thần thông báo trên. 

 


VĂN PHÒNG HỌC VỤ
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0