Ngày đăng 13/10/2018 | 05:24 AM 

Cáo phó : HT.Thích Minh Cảnh tân viên tịch

(TVHQ) Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 35, ngày 11 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày mùng 03 tháng 9 năm Mậu Tuất) tại Tu viện Huệ Quang, 116 Hoà Bình, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-          Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-          Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam;

-          Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh;

-          Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam;

-          Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh;

-          Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CẢNH

-          Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-          Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam;

-          Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM;

-          Giám đốc Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang;

-          Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú, TP.HCM;

-          Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo quận Tân Phú (Nay là Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Phú);

-          Nguyên Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học quận Tân Phú, TP.HCM;

-          Viện chủ Tu viện Huệ Quang, quận Tân Phú, TP.HCM.

 

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 35, ngày 11 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày mùng 03 tháng 9 năm Mậu Tuất) tại Tu viện Huệ Quang, 116 Hoà Bình, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

 

* Trụ thế: 82 năm

* Hạ lạp: 50 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 06 giờ 00, ngày 12 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 04 tháng 9 năm Mậu Tuất).

– Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tu viện Huệ Quang, 116 Hoà Bình, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh .

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 04 tháng 9 năm Mậu Tuất).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 05 giờ 00, ngày 15 tháng 10 năm 2018 (nhằm ngày 07 tháng 9 năm Mậu Tuất), sau đó cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà tỳ tại Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà, đường Tân Kỳ – Tân Quý, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

Nay Cáo phó.

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HCM

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn    

Admin
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0