Ngày đăng 20/10/2018 | 04:33 PM 

Thông báo : V/v Đăng ký học dự thính Lớp dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang

(TVHQ) Theo sự chỉ đạo của Hòa Thượng Giám Đốc, từ niên học 2018 – 2019, Tăng Ni, học viên đang theo học tại Lớp Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang đều phải theo học đúng môn học trong thời khóa biểu của từng khóa do Trung tâm quy định.

Riêng Tăng Ni, Học viên muốn đăng ký dự thính các môn học thuộc chương trình đạo tạo tại Trung tâm phải thuộc vào các trường hợp sau:

 

1.     Tăng Ni, Học viên đang theo học tại Trung Tâm học vì lý do học thiếu môn, môn học có điểm thi không đạt  yêu cầu (dưới 4.0 điểm) xin theo học bổ sung;

2.     Tăng Ni, Học viên đã tốt nghiệp tại Trung Tâm Huệ Quang muốn học nâng cao và bổ sung chuyên môn.

3.     Tăng Ni, Học viên bên ngoài (Không theo hệ đào tạo tại Trung tâm) phải có Giấy giới thiệu của Giáo thọ sự bảo lãnh, đồng thời thông kỳ kiểm tra trình độ xử lý văn bản chữ Hán (90 – 120 phút)

 

Các trường hợp nêu trên có nguyện vọng theo học xin liên hệ với Văn Phòng Học Vụ học.  Rất mong sự hợp tác và thực hiện đúng với tinh thần thông báo trên.

 

Kính tường.

VP.HỌC VỤ 

Admin
Lượt xem: 0  |  Chia sẻ: 0