Ngày đăng 20/10/2018 | 04:45 PM 

Lịch học các lớp Hán cổ buổi tối niên học 2018 - 2019

(TVHQ) Lớp đào tạo ngắn hạn Hán cổ buổi tối được khai giảng giữa tháng 09/2018, Văn phòng học vụ kính thông báo đến quý Tăng Ni, Học viên lịch học như sau:

LỊCH HỌC LỚP HÁN CỔ (BUỔI TỐI)

 

Thời gian

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

Thứ năm

 

Thứ sáu

 

Thứ bảy

 

 

Ca 1

 

(17h 30 đến 19h 00)

 

 

Lớp Hán cổ A1

Khóa 3

Phòng 1.2

ĐĐ.CHÚC TÂM

 

 

 

Lớp Hán cổ B101

Khóa 2

Phòng 0.0

ĐĐ.HOẰNG PHƯỚC

 

 

Lớp Hán cổ 214 bộ

Khóa 4

Phòng 0.0

 ĐĐ.QUY TRI

 

 

Lớp Hán cổ B102

Khóa 3

Phòng 0.0

ĐĐ.ĐỒNG THỌ

 

 

 

 

Lớp Hán cổ A1

Khóa 3

Phòng 1.2

ĐĐ.CHÚC TÂM

 

 

Lớp Hán cổ B101

Khóa 2

 Phòng 0.0

ĐĐ.HOẰNG PHƯỚC

 

 

 

Lớp Hán cổ B102

Khóa 3

Phòng 0.0

ĐĐ.ĐỒNG THỌ

 

 

 

 

 

Lớp Hán cổ  214 bộ

Khóa 4

Phòng 0.1

 ĐĐ.QUY TRI

 

 

Ca 2

 

(19h 00 đến 20 h 30)

 

 

 

 

 

 

Lớp trích dịch

Phòng 0.1

(Trình độ B trở lên)

ĐĐ.NGUYÊN TRANG

 

 

                               

 

 

 

 

 


Admin
Lượt xem: 0  |  Chia sẻ: 0