Ngày đăng 28/12/2018 | 03:38 PM 

Thông báo: Nghỉ tết Dương lịch 2019

(TVHQ) Tết dương lịch 2019, Quý giáo thọ sư Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang; Quý Tăng Ni, Học viên hệ đào tạo dài hạn, ngắn hạn (buổi tối) sẽ nghỉ 2 ngày, từ ngày 31/12/2018 đến 01/01/2019 (25-26/11/ÂL)
Kính gửi : - Quý giáo thọ sư Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang - Quý Tăng Ni, Học viên hệ đào tạo dài hạn, ngắn hạn (buổi tối).
Căn cứ quy chế, chương trình đào tạo Lớp Dịch Thuật Hán Nôm (NH 2018 – 2019), Trung tâm dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang kính thông báo đến Quý giáo thọ sư; Quý Tăng Ni, Học viên hệ đào tạo dài hạn (4 năm) , ngắn hạn buổi tối về thời gian nghỉ tết dương lịch như sau: 

 Thời gian : nghỉ 2 ngày, từ ngày 31/12/2018 đến 01/01/2019 (25-26/11/ÂL) 

Các ngày tiếp theo vẫn học bình thường, kính mong Quý giáo thọ, Tăng Ni, Học viên thực hiện đúng với tinh thần thông báo trên. Chúc quý vị thân tâm thường lạc. 

VĂN PHÒNG HỌC VỤ
Lượt xem: 0  |  Chia sẻ: 0