Ngày đăng 23/05/2020 | 07:35 AM 

Lịch học (mới nhất) của Lớp Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang

(TVHQ) Theo tinh thần phiên họp ngày 11/05/2020 của Ban Điều hành Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, Văn phòng Học vụ Lớp Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang kính thông báo.


Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình học kỳ II ( Niên học 2020 – 2021) tạm dừng lại. Thay vào đó, Tăng Ni, Học viên các lớp Dịch thuật Hán nôm khóa 14, 15, 16 và 17 phải đến lớp để bổ sung kiến thức chuyên ngành, với thời lượng kéo dài 12 tuần (21 tiết/tuần).

Lịch học bắt đầu học từ ngày 25/05/2020 (nhằm ngày 03/04/ÂL) đến ngày 18/08/2020 (nhằm ngày 29/06/ÂL) kết thúc môn.

Nội dung đào tạo gồm các môn học kinh, luật, luận được thực hành đọc, dịch trên văn bản chữ Hán (Xem thời khóa biểu đính kèm).

Lưu ý, sau khi tham gia các môn học tại Trung tâm, quý Tăng Ni phải trở về trú xứ đúng giờ và tuận thủ theo các quy định của các Hạ trường tại TP, nhằm thúc liễm thân tâm, trao dồi giới hạnh trong suốt thời gian 3 tháng An cư kiết hạ.

Kính tường.

VĂN PHÒNG HỌC VỤ

 

 

Admin
Lượt xem: 1  |  Chia sẻ: 0