Ngày đăng 16/09/2017 | 10:26 PM 

Thời gian & môn thi kỳ thi tuyển sinh hệ đào tạo dài hạn NK 2017 - 2021

(TVHQ) Căn cứ quy chế, chương trình đào tạo của Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang theo tinh thần phiên họp ngày 28 tháng 08 năm 2017; Ban Chủ nhiệm kính thông báo đến Quý Thầy cô Giám Thị, Tăng Ni học viên Thí sinh, Kỳ thi tuyển sinh hệ đào tạo dài hạn (NK.2017 - 2021) sẽ ấn định như sau:

                                                        +  8h 00 SÁNG,  ngày 15/09/2017 ( nhằm ngày 25/07/Âl )

- Môn Thi : HÁN VĂN

Thời gian : 120 phút  (Không kể thời gian chép đề)

 

14h 00 CHIỀU , ngày 15/09/2017 ( nhằm ngày 25/07/Âl )

- Môn Thi : VIỆT VĂN & GIÁO LÝ CĂN BẢN

- Thời gian : 120 Phút (Không kể thời gian chép đề)

 

Kính mong Quý Thầy cô Giám Thị, Tăng Ni học viên Thí sinh có mặt trước tại Trung Tâm trước  15 phút, trước khi Ky thi tuyển chính thức bắt đầu.. Chúc quý vị thân tâm thường lạc.


 
Ban Chủ Nhiêm
Lượt xem: 0  |  Chia sẻ: 0