Ngày đăng 22/09/2017 | 01:04 PM 

Danh sách trúng tuyển kỳ thi Tuyển sinh hệ đào tạo dài hạn 4 năm (Niên khóa 2017 - 20121)

(TVHQ) Ban Chủ Nhiệm Lớp Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang kính thông báo đến các Tăng Ni Học Viện tham gia kỳ thi tuyển vào ngày 15 tháng 09 năm 2017 (nhằm ngày 25/ 07/ÂL) có tên trong danh sách sau đây được trúng tuyển và đủ điều kiện theo học tại Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huê Quang.

 

MÃ SỐ HV

HỌ VÀ TÊN

 

PHÁP DANH

201701

Dương Văn

Bình

Thị Tâm

201702

Nguyễn Quốc

Chinh

Đồng Khai

201704

Nguyễn Thị Kim

Pháp Tánh

201706

Nguyễn Đức

Hoài

Thiện Niệm

201707

Võ Văn

Hội

Nguyên Tiến

201708

Trần

Hữu

Quảng Pháp

201711

Nguyễn

Huy

Minh Đại

201712

Thân Trọng

Lâm

Đức Pháp

201713

Hoàng Thị Kim

Loan

Tuệ Tỉnh

201714

Nguyễn Thị Như

Lan

Thanh Tường

201715

Nguyễn Thị

Mỹ

Diệu Thiện

201719

Đinh Khắc

Quang

Thiện Đức

201720

Đinh Thị Ngọc

Quyên

Liên Diệu

201721

Đỗ Đình

Quyết

Đồng Giác

201722

Ngô Anh

Sơn

Đồng Thắng

201723

Lê Thanh

Sơn

Nhuận Đức

201724

Đặng Minh

Tâm

Bảo Thắng

201725

Chu Thị Thanh

Tâm

 

201726

Hoàng Thị Thanh

Thảo

Bảo Ngọc

201727

Phạm Thị Vân

Thùy

Tuệ Hiền

201728

Phan Hồng

Toàn

Phước Thắng

201731

Đồng Hiếu

Trung

Lệ Nghiêm

201739

Trần Thị Minh

Nghĩa

Nhuận Mỹ

201742

Bùi Thị Minh

Phương

Hạnh Hiếu

Danh sách trúng tuyển gồm 24 người

 

TM.BAN CHỦ NHIỆM

GIÁM ĐỐC

                  HT.THÍCH  MINH CẢNH


Admin
Lượt xem: 0  |  Chia sẻ: 0