Ngày đăng 17/10/2017 | 09:19 AM 

Lịch học kỳ I (niên học 2017 - 2018) Lớp dịch Thuật Hán Nôm hệ dài hạn 4 năm

(TVHQ) Lịch học kỳ I (Niên học 2017 - 2018) Lớp dịch Thuật Hán Nôm hệ dài hạn 4 năm sẽ kéo dài 14 tuần. Thời gian thi học kỳ I dự kiến bắt đầu vào ngày 08/01/2018.
Admin
Lượt xem: 0  |  Chia sẻ: 0