Nghiên cứu

 • Tản mạn về Văn hóa

  Tản mạn về Văn hóa

  01/08/2018 12:00 AM

  Người ta hiểu văn hóa nghĩa là tình trạng bất động; giữ gìn văn hóa tức là giữ một cách cứng ngắc không hề dám đụng tới vì sợ nó biến đổi. Nhưng họ có biết đâu sự giữ gìn một cách bất động đó sẽ bị màu thời gian lần ...

 • Khi cơn giận nổi lên !

  Khi cơn giận nổi lên !

  31/03/2018 12:00 AM

  Câu hỏi đặt ra là, cơn giận đữ do đâu mà có? Chắc chắn là có một người mà hành động và lời nói của họ khiến các bạn không thể nhẫn nhịn được. Vậy thì những hành động và lời nói ấy có khiến cho tất cả mọi người tức ...

 • Tin nhân quả

  Tin nhân quả

  12/12/2017 12:00 AM

  Các nhà hoạt động chính trị, nhà hoạt động xã hội nào, nếu không tiếp nhận được luật nhân quả thì tư tưởng, tư duy của họ trở nên bảo thủ và nguy hiểm.

 • Làm thế nào có thể an lạc và cân bằng tâm lý trong công việc!?

  Làm thế nào có thể an lạc và cân bằng tâm lý trong công việc!?

  25/11/2017 12:00 AM

  Vội vã từ bỏ công việc, sau đó lại tự hỏi những khổ não phiền muộn trước đây là do đâu mà có, có lẽ các bạn sẽ chỉ thấy hối hận tột cùng. Bỏ việc quả đúng là một trong những kế sách để thoát khỏi biển khổ, nhưng đó ...

 • Muội ư cổ giả hà dĩ minh kim - Lời giới thiểu về tủ sách cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật

  Muội ư cổ giả hà dĩ minh kim - Lời giới thiểu về tủ sách cổ văn của Ủy Ban Dịch Thuật

  21/09/2017 12:00 AM

  Năm Kỷ Dậu (1789), một Ban dịch thuật được hoàng đế Quang Trung cho thành lập do La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đứng đầu, nhằm dịch Nôm các tác phẩm Hán văn của tiền nhân. Các tác phẩm như Tiểu học, Tứ thư, Ngũ kinh… đã được diễn Nôm và ...

 • 1