Ngày đăng 05/02/2019 | 12:00 AM

Hình ảnh cố HT.Thích Minh Cảnh trong bộ lịch Tân niên 2019

(TVHQ) BBT xin trân trọng giới thiệu bộ lịch "Tân niên Kiết Tường 2019" ghi lại những hình ảnh lúc sinh tiền của cố HT.Thích Minh Cảnh - Viện chủ Tu Viện Huệ Quang, Giám Đốc Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang
Admin

Tin có liên quan

Loading ...