Ngày đăng 08/03/2019 | 12:00 AM

Khai giảng lớp tiếng Phạn khóa III

(TVHQ) Trung tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang sẽ khai giảng lớp học tiếng Phạn miễn phí vào giữa tháng 04 năm 2019 tại Tu viện Huê Quang, số 116, Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tp.HCM..
Trung tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang sẽ  khai giảng  lớp học tiếng Phạn miễn phí vào giữa tháng 04 năm  2019  tại  Tu viện Huê Quang, số  116, Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tp.HCM..

I.       LỚP TIẾNG PHẠN  1 ( Mã số lớp học TP12019)

1.      Đối tượng theo học : Dành cho Tăng ni, nam nữ Học viên mới bắt đầu học chữ Phạn.    

2.      Tài liệu học tập:  (a) Bài giảng tại lớp do giáo viên tự soạn;  (b.) Giáo trình  “Tự Học Tiếng Phạn”  Tập I của Lê Tự Hỷ.

3.      Hình thức học tập : 

(a)    Học trực tiếp tại lớp vào sáng chủ nhật hàng tuần,  từ 9 giờ 00 – 11 giờ  30 (Thời gian đào tạo 15 tuần, bắt đầu từ 21/4/2019 đến 10/08/2019).

4.      Giảng viên phụ trách: Giáo viên Lê Tư Hỷ.

2. LỚP TIẾNG PHẠN  2 ( Mã số lớp học TP22019)

1.      Đối tượng theo học: Dành cho Tăng ni, nam nữ Học viên đã từng học chữ Phạn  (Đã học tiếng Phạn tại các giảng đường ở các chùa (do thầy Lê Tự Hỷ dạy) hay bất cứ đâu)

2.      Tài liệu học tập: a. Bài giảng tại lớp;  b. Giáo trình “Tự Học Tiếng Phạn”  Tập II, của Lê Tự Hỷ, in lần 2 năm 2018; “Tự Học Tiếng Phạn” Tập III của Lê Tự Hỷ , in năm 2015.

3.      Hình thức học tập: Học online qua email.     

4.       Giảng viên phụ trách: Giáo viên Lê Tự Hỷ .

Tăng Ni, Phật tử có thể bắt đầu ghi danh kể từ ngày ra thông báo này tại Văn phòng Học Vụ Trung Tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang số 116, Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tp.HCM. Hoặc liện hệ theo số ĐT: (028)66811022 – 0996010176, 0903037076, hoặc theo dõi thông tin trên website:  http://tuvienhuequang.org; https://thuvienhuequang.vn/
Văn phòng Học vụ

Tin có liên quan

Loading ...