Ngày đăng 12/03/2017 | 12:00 AM

Tìm thấy bản dịch cổ của Kinh phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt cổ tại Lào Cai

(TVHQ) Ngày 15/2/2017, một nhóm các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm thấy bản dịch cổ của Kinh phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt cổ tại Lào Cai
Ngày 15/2/2017, một nhóm các nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm thấy bản dịch cổ của Kinh phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt cổ tại Lào Cai
Admin

Tin có liên quan

Loading ...