Thông báo: Tuyển sinh lớp dịch thuật Hán nôm (khoá XVII)

Trung tâm Dịch Thuật Hán Nôm Huệ Quang vừa có thông báo tuyển sinh khoá XVII lớp dịch thuật Hán nôm Huệ Quang số 44/TB.TTDTHNHQ ra ngày 03/05/2019.

Tin tức phật sự

Văn phòng học vụ

Thư viện hình ảnh

Thăm ngôi làng cổ mang tên "Hoành thôn" (宏村)

Ngày: 16/09/2017 | 10:15 PM
Ghé thăm ngôi làng cổ mang tên "Hoành thôn" (Hongcūn) ở huyện Y, thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy (Trung Quốc).